Bones experiencies

Apropem-nos, per la convivència i la cohesió social

Nom AV:
AV POBLENOU / FAVBARCELONA
Contacte:
Categoria:
Data d’inici:
01/01/2006
Municipi
Apropem-nos, per la convivència i la cohesió social

Moment d'una activitat d'Apropem-nos.

EDICIÓ:

1a edició. Gener 2015

DESCRIPCIÓ:

El projecte presentat s'emmarca en un pla comunitari de gran abast centrat en els eixos de la convivència i la cohesió social que va tenir els seus orígens en la xarxa d'entitats i serveis públics "Apropem-nos", nascuda el 2001 al barri del Poblenou de Barcelona. Apropem-nos, alhora que una xarxa, és un procés que treballa per la convivència de manera transversal, articulant entre si diversos àmbits: Educació i Formació, Acollida i Inclusió Social, Sensibilització; i Participació i Dinamització Comunitària, de manera que les accions portades a terme en els diversos àmbits es reforcin les unes a les altres, amb una finalitat a dos nivells:

  • comunitari: potenciar les relacions entre persones i col·lectius de diverses procedències, enfortir la xarxa veïnal connectant interessos i connectant persones.
  • individual: Per una banda, capacitar les persones immigrades en les habilitats i coneixements bàsics, començant per la llengua i el coneixement de entorn, que els permetin desenvolupar-se i relacionar-se en la societat en què viuen, i en consonància, participar plenament en els espais i entitats del barri i la ciutat. Per altra banda, apropar als veïns del barri amb l'objectiu de potenciar el coneixement mutu i la creació de vincles i espais de relació, oberts i equilibrats, que fomentin una millora de la convivència i la prevenció de conflictes.


Des del 2006 Apropem-nos és un Pla de Desenvolupament Comunitari que compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, a més d’alguna entitat privada.

Fruït del seu compromís amb el barri, l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou és des d’aquella data, l’entitat gestora del Pla i la interlocutora amb les administracions en representació de les diverses entitats i serveis que hi participen.

ENTITATS COL·LABORADORES:

Apropem-nos és una xarxa d'entitats, serveis públics i veïns a títol individual que realitza els seus projectes a partir de la col·laboració amb moltes altres entitats i serveis del barri i de la ciutat , segons l'àmbit de treball o temàtica concreta (veure dossier adjunt)

PERSONES BENEFICIÀRIES:

30 persones han estat beneficiàries del servei d’orientació laboral gratuït fins el mes de setembre (una tarda a la setmana). 20 persones han realitzat el curs de suport a la recerca de feina i 23 persones el de formació per a emprenedors.

La Xarxa de Treball Solidari del Poblenou ha fet 42 mediacions per ofertes de treball puntuals o permanents en els àmbits del manteniment de la llar i el serveis a les persones.

30 voluntaris de continuïtat han fet possibles les classes de llengua, un col·laborador l’assessorament jurídic i un altre col·laborador, l’assessorament laboral.

Al voltant de 60 voluntaris més han participat en l’organització i realització de la resta d’activitats, sigui treballant en una comissió específica, sigui aportant puntualment les seves habilitats i coneixements.

En total, a les activitats d’Apropem-nos han participat més de 2.400 persones.

OBJECTIUS:
  • Fomentar accions educatives i formatives amb diverses entitats i serveis relacionats amb l’educació formal i no formal de joves i adults.
  • Afavorir la inserció laboral, la inclusió social i l’apoderament de persones i col•lectius
  • Promoure els hàbits saludables i la prevenció de malalties entre diversos col•lectius i sectors de població
  • Potenciar la creació de xarxes ciutadanes, els processos participatius, i la interacció i cooperació entre entitats, serveis públics i veïns i veïnes del barri.
  • Fomentar la solidaritat i el voluntariat com a forma de participació social i d’integració al barri
ACTUACIONS:

DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA: Calendari festiu (adults i infants); Dones; Joves; Taula de salut comunitària.

ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT: Punt d'acollida; Assessorament jurídic; Coneixement de l'entorn.

EDUCACIÓ I FORMACIÓ: Classes de castellà i català; Parelles d'intercanvi d'idiomes; Tallers de recerca de feina i per a emprenedors.

SENSIBILITZACIÓ: Espais de convivència; Accions antirumors; Tallers a les escoles.

INCLUSIÓ: Projecte “Entre Veïns”; Orientació laboral; Projectes d’economia social i solidària; Suport als assentaments; Sortides culturals.

Les activitats de cada àmbit estan relacionades entre elles i es reforcen mútuament perquè responen als mateixos objectius finalistes: potenciar la xarxa veïnal, la bona convivència entre persones i col•lectius de diverses procedències i millorar la qualitat de vida dels ciutadans del Poblenou.

QUÈ HEU ACONSEGUIT?

765 persones s’han inscrit als 28 cursos trimestrals de diversos nivells de català, castellà i alfabetització, amb un total de 508 alumnes.

261 persones han estat ateses al Punt d’Acollida, de les quals 130 han estat beneficiàries del servei d’assessorament jurídic gratuït (una tarda a la setmana).

Al voltant de 660 persones han participat als Espais de convivència i altres activitats per fomentar les relacions interculturals: 182 a als diversos actes del Te i Cafè, 360 a les sessions de música d’Entresons, 50 als tallers a les escoles, 34 a les parelles d’intercanvi de llengües, 35 al taller Migrar.

Més de 600 persones han participat en les activitats relacionades amb el calendari festiu del barri organitzades directament per Apropem-nos: festes de maig, castanyada, festa de final d’any, etc.

30 persones han estat beneficiàries del servei d’orientació laboral gratuït fins el mes de setembre (una tarda a la setmana). 20 persones han realitzat el curs de suport a la recerca de feina i 23 persones el de formació per a emprenedors.

La Xarxa de Treball Solidari del Poblenou ha fet 42 mediacions per ofertes de treball puntuals o permanents en els àmbits del manteniment de la llar i el serveis a les persones.

30 voluntaris de continuïtat han fet possibles les classes de llengua, un col·laborador l’assessorament jurídic i un altre col·laborador, l’assessorament laboral.

Al voltant de 60 voluntaris més han participat en l’organització i realització de la resta d’activitats, sigui treballant en una comissió específica, sigui aportant puntualment les seves habilitats i coneixements.

En total, a les activitats d’Apropem-nos han participat més de 2.400 persones.

OBSERVACIONS?
  • El procés no ha estat tutelat per cap administració pública, si no que s’ha basat en l’autogestió de les comunitats de propietaris, coordinada des de l’AVV.
  • Les comunitats han assumit el cost total de les despeses generades ( més de 2.600.000€), sense rebre cap ajuda pública. El fet d’haver treballat totes les comunitats de forma conjunta ha facilitat poder aconseguir preus més ajustats i descomptes pel que fa al pagament de les ITEs, proteccions col•lectives, projectes d’obra i les obres de rehabilitació.
  • La comissió ha promogut la contractació de persones en situació d’atur del barri, incloent una clàusula social al plec de condicions pel que van licitar les empreses constructores.
GALERIA D'IMATGES:
Comparteix la teva proposta

Agraïm el suport de

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram