Bones experiencies

“Balàfia, quo vadis? 2022-2032”

Nom AV:
AV Balàfia (Lleida)
Categoria:
Data d’inici:
Municipi
“Balàfia, quo vadis? 2022-2032”
EDICIÓ:

5a edició/ 30 de novembre del 2023

DESCRIPCIÓ:

L’any 2022, en el marc de la celebració del 50è aniversari del moviment veïnal a Balàfia, l’AV va organitzar un procés participatiu de cara a conèixer les millores que el veïnat del barri considerava més importants per treballar en l’horitzó 2022-2032.

A partir de les aportacions recollides en la Jornada “Balàfia, quo vadis?” (en la taula rodona -amb joves- i en quatre taules d’àmbits diferents), es va dissenyar una enquesta amb 25 reivindicacions per tal de prioritzar-les.

Es van recollir 450 enquestes que incloïen 220 propostes. Els resultats es van presentar en l’acte de clausura del procés.

ENTITATS COL·LABORADORES:

AV Balàfia, DonaBalàfia Associació, Grup dinamitzador del Consell de Zona 05 (Balàfia), Fundació Sant Joan de Déu-Terres de Lleida, Fundació Banc dels Aliments “El Palet”, Associació de Comerciants de Balàfia, Grup sardanista, Rodi Balàfia vòlei, AFA de l’Escola Països Catalans, CTI, Biblioteca anarquista “Maria Rius”, Escola Popular de Lleida, Punt d’Estudi, Escola Bressol de Balàfia, FAVLL (Xarxa Solidària), la Paeria de Lleida -mitjançant la Regidoria de Participació i la Regidora de Barri- i moltes persones que han col·laborat a títol individual.

Sense el treball d’un gran equip de persones voluntàries, l’activitat no hagués estat possible.

PERSONES BENEFICIÀRIES:

- El veïnat del barri de Balàfia

- I també l’AV, doncs aquesta informació ha permès tenir un diagnòstic molt acurat, actualitzat i amb perspectiva de futur, de les necessitats detectades del barri.

- Ha suposat una experiència personal molt enriquidora per les persones que han format part de l’organització o hi han col·laborat activament.

- Considerem que aquesta metodologia de recollida d’informació de cara a conèixer les reivindicacions principals d’un barri -en aquest cas amb una població de 14.000 habitants- és “exportable” a altres barris. Així ens ho han fet saber des d’altres zones. - El fet de que l’ajuntament de la ciutat pugui disposar d’aquest treball tan exhaustiu, fa que tingui una informació molt rellevant i valuosa de les inquietuds d’una gran part de la ciutadania, doncs Balàfia té unes característiques socioeconòmiques molt similars a altres barris de la ciutat.

- Amb la difusió del procés participatiu i de les principals conclusions en diferents mitjans de comunicació i amb la publicació d’una revista per part de l’AV, s’ha pogut arribar també a la ciutadania de Lleida.

OBJECTIUS:

- Generals:

1.1. Obtenir, per part de l’AV, un full de ruta amb les reivindicacions que les veïnes i veïns del barri consideraven prioritàries per a treballar en els propers 10 anys, a partir d’una àmplia participació per tal que els resultats fossin el més fiables possible, i fer-les arribar a l’Administració corresponent.

Específics:

2.1 Impulsar i enfortir el moviment veïnal, el teixit associatiu i l’AV.

2.2. Obrir-nos a la participació ciutadana mitjançant un treball de bones pràctiques, innovador i rigorós, per contribuir a millorar el benestar del veïnat.

2.3. Augmentar-ne el sentiment de pertinença i empoderar a la gent del barri en les decisions que els hi afecten en el seu entorn més proper.

2.4.Aconseguir una col·laboració més estreta amb altres entitats presents al barri.

2.5.Difondre els resultats obtinguts entre el veïnat amb una voluntat d’obertura i de projecció a la ciutat.

ACTUACIONS:

2022 (Estiu): Reunions de preparació -per part de la comissió organitzadora- de la Jornada: “Balàfia, quo vadis?”

(24 setembre.): Celebració de la Jornada “Balàfia, quo vadis?

(Finals de setembre.): Recull de les propostes que es van aportar en la Jornada.

(1a quinz. octubre.): Elaboració de l’enquesta en format telemàtic i en paper. L’enquesta portava per títol: “Procés participatiu. Balàfia 2022-2032”. Constava dels apartats següents: • Introducció (presentació) • Dades personals (interval d’edat, sexe i adreça) • Àmbit d’Urbanisme (6 reivindicacions) • Àmbit de Mobilitat (4 reivindicacions) • Àmbit d’Equipaments i Serveis (5 reivindicacions) • Àmbit de Participació (5 reivindicacions) • Àmbit de Civisme ( 5 reivindicacions) • Altres propostes Cada àmbit incloïa varies reivindicacions. Calia assenyalar, depenent de l’àmbit, les 3 o 4 que la persona enquestada considerava prioritàries. En total n’hi havia 25, i també un apartat perquè es poguessin afegir més reivindicacions o propostes.

(2a quinzena oct. i 1a setmana. novembre.): Difusió de l’enquesta a les entitats del barri, comerços, xarxes, centre cívic, grups,... i període de realització de l’enquesta.

(2a quinzena novembre. i 1a quinzena desesembre.): Buidat de l’enquesta i classificació -per àmbits- de les reivindicacions/propostes obertes, així com la preparació d’un PPT amb els resultats obtinguts i unes panells per tal de poder-los exposar permanentment al Centre Cívic de Balàfia.

(14 desembre.): Presentació dels resultats en l’acte de clausura

(2a quinzena. desembre.): Difusió al barri i als mitjans. 2023 Seguim fent difusió dels resultats i treballant les reivindicacions

QUÈ HEU ACONSEGUIT?

- Elevada participació tant en la Jornada com en l’acte de clausura (aprox. 80 persones assistents en cadascuna).

- Un nombre molt elevat d’enquestes recollides: 450 i que contenien 220 propostes.

- Un disseny de l’enquesta molt complet, innovador i fidel a les aportacions de la Jornada. Es van utilitzar les noves tecnologies i també es va imprimir en paper per poder arribar a tothom.

- Participació de persones de diferents franges d’edat i perfils, amb la intenció prèvia de implicar a jovent del barri i recollir-ne la seva visió.

- Feed-back molt positiu de la valoració del treball que s’ha fet.

- Presentació del procés i dels resultats en els mitjans de comunicació i en la revista editada amb motiu del 50è aniversari del moviment veïnal.

- Presentació de l’enquesta i del top-five de les prioritats en plafons i també, disponible en la pàgina web de l’AV Balàfia.

- Celebració d’un sopar de barri -va ser una de les propostes presentades en la Jornada- en el qual s’hi van inscriure 600 persones, organitzat conjuntament entre les diferents entitats veïnals.

- I un que considerem força important: A partir d’aquest procés participatiu i coincidint amb la renovació de la junta de l’AV, s’ha ampliat el nombre de càrrecs i vocals, s’hi han incorporat més joves i també ha repercutit en la pròpia organització de l’Associació, ampliant-se, i molt, el nombre de persones vinculades de manera més directa i compromesa mitjançant la participació en diferents grups de treball.

OBSERVACIONS?

- Més difusió del full de ruta amb les prioritats a treballar en els propers anys. Caldria que fos com una taca d’oli que s’anés estenent i anar fent memòria perquè no es diluís el missatge. En concret, està pendent fer xerrades sobre el procés participatiu a les escoles i instituts del barri, així com a diferents entitats i col·lectius veïnals. - Lluita més activa per les millores que s’han reivindicat i que tenim pendents

COM S’HA TINGUT EN COMPTE:

  1. La perspectiva de gènere?
  2. La sostenibilitat ambiental.
  3. L'ús social de la llengua catalana?
  4. Altres Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030? 

1.A la taula de treball sobre Urbanisme s’hi va incorporar la perspectiva de gènere i es va debatre, també, sota aquest prisma.

2.Cura pel reciclatge dels residus produïts en el piscolabis que es va oferir a les persones assistents a la Gala de clausura. -La comissió organitzadora va vetllar per la presència de la sostenibilitat ambiental en diferents ítems de l’enquesta.

3.Ús de la llengua catalana -oral i escrita- en tot el procés, i sense cap dificultat, en tots els actes i en tota la documentació utilitzada i generada.

4.En el procés participatiu vam incloure i treballar alguns dels ODS.

En concret:  Objectiu 3: Salut i benestar En el disseny de l’enquesta hi figuraven ítems relacionats amb la salut i el benestar, com són: la necessitat d’increment de l’arbrat, de zones verdes, millora de la neteja, la proposta de modificació de l’ordenança per regular la responsabilitat sobre els orins dels gossos.

Objectiu 5: Igualtat de gènere - Ús del llenguatge inclusiu en els actes i en tota la documentació generada. - Es va assegurar que hi hagués paritat de gènere en les i els participants de la taula rodona i en les persones conductores dels àmbits de treball i Jornades.

 Objectiu 10: Reducció de les desigualtats - En l’enquesta es feia referència a la necessitat de dignificar les zones més degradades del barri (coincideixen les zones que tenen inferiors condicions socioeconòmiques).

Objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles - En el disseny de l’enquesta hi figuraven reivindicacions relacionades amb la necessitat d’un bon servei de totes les línies de transport públic, l’ increment de la xarxa de carril-bici i VMP i l’impuls de l’eficiència energètica als habitatges i als equipaments del barri.

 Objectiu 12: Producció i consum responsable - Es tot el procés va limitar, en la mesura de lo possible, la impressió de documents en paper i de cartells. - En el sopar de barri es va col·laborar amb el Banc dels Aliments i es va fomentar un consum responsable.

Objectiu 13: Acció pel clima - En l’enquesta es preguntava per la creació de nous espais verds al barri i per la necessària millora del transport públic i de la recollida d’escombraries

Objectiu 17: Aliances per aconseguir els objectius - Al llarg de tot el procés es va treballar amb diferents entitats veïnals (a l’enquesta també s’hi va fer referència) i també amb el Grup Dinamitzador del Consell de Zona 05 -impulsat per l’Ajuntament- que agrupa a diferents col·lectius.

GALERIA D'IMATGES:
Comparteix la teva proposta

Agraïm el suport de

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram