Bones experiencies

Projecte de rehabilitació de barreres arquitectòniques del pla del Bonaire

Nom AV:
AVV PLA DEL BONAIRE (TERRASSA) / FAVTERRASSA
Contacte:
Categoria:
Data d’inici:
01/01/1999
Municipi
Projecte de rehabilitació de barreres arquitectòniques del pla del Bonaire
EDICIÓ:

1a edició. Gener 2015

DESCRIPCIÓ:

L’any 2009, des de l’AVV, es va crear la Comissió de Comunitats de Propietaris, per tal d’iniciar un procés de diagnosi per detectar si totes les comunitats tenien la mateixa problemàtica i trobar punts de cohesió entre elles. La comissió va decidir engegar aquest projecte de rehabilitació dels edificis d’habitatges, per raons de seguretat, i també, per a l’eliminació de barreres arquitectòniques.
El treball de la comissió va portar a contactar a l’any 2010 amb un equip d’arquitectes per disposar d’assessorament tècnic i començar a organitzar i iniciar les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE) durant l’any 2012 per identificar i quantificar les patologies dels edificis. Posteriorment es van instal·lar proteccions col·lectives per minimitzar el perill de despreniments mentre s’elaboraven els projectes d’obra de cada comunitat i s’iniciaven les obres de rehabilitació.

Finalment, a l’any 2014, la comissió ha portat a terme una licitació privada per a assignar la rehabilitació i a l’octubre s’han iniciat les obres als primers dos edificis.

ENTITATS COL·LABORADORES:

Sí, les Comunitats de Propietaris, Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Terrassa,
Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa, Dismifícs-Prou Barreres, i l'equip d’arquitectes tècnics.

PERSONES BENEFICIÀRIES:

2500 persones aproximadament (996 habitatges)

OBJECTIUS:
 • Augmentar la seguretat i la qualitat de vida dels veïns i veïnes del Pla del Bonaire.
 • Fer conscients als propietaris i propietàries de la seva responsabilitat sobre el manteniment i rehabilitació dels seus habitatges.
 • Rehabilitar i eliminar les barreres arquitectòniques de les comunitats de propietaris del Pla del Bonaire.
 • Apoderar els veïns i veïnes del Pla del Bonaire.
ACTUACIONS:
 • Reunions amb ADIGSA (2007-09)
 • Formació d’una comissió de comunitats de propietaris constituïda per totes les comunitats del barri (2009-10).
 • Gestió i supervisió de la realització d’Informes Tècnics d’Edificis, instal·lació de proteccions col•lectives i projectes d’obra en 16 de les 20 comunitats implicades al procés (2011-14).
 • Licitació privada per seleccionar l’empresa constructora (2014).
QUÈ HEU ACONSEGUIT?
 • Conscienciar als propietaris i propietàries de les comunitats del barri sobre la necessitat de fer un bon manteniment dels seus habitatges i sobre la necessitat d’eliminar les barreres arquitectòniques de les comunitats.
 • Empoderar les comunitats de propietaris, portant a terme un projecte d’autogestió en un barri gestionat històricament per ADIGSA.
 • Detectar noves problemàtiques que afecten la qualitat de vida dels residents al Pla del Bonaire i promoure projectes socials per pal•liar aquestes problemàtiques.
 • Portar a terme un procés participatiu que ha implicat als veïns i veïnes del barri, entitats, serveis i Administracions.
 • Iniciar el procés de rehabilitació i eliminació de barreres arquitectòniques al barri.
 • Renovar la confiança en la tasca que porta a terme l’AVV al barri.
OBSERVACIONS?
 • El procés no ha estat tutelat per cap administració pública, si no que s’ha basat en l’autogestió de les comunitats de propietaris, coordinada des de l’AVV.
 • Les comunitats han assumit el cost total de les despeses generades ( més de 2.600.000€), sense rebre cap ajuda pública. El fet d’haver treballat totes les comunitats de forma conjunta ha facilitat poder aconseguir preus més ajustats i descomptes pel que fa al pagament de les ITEs, proteccions col•lectives, projectes d’obra i les obres de rehabilitació.
 • La comissió ha promogut la contractació de persones en situació d’atur del barri, incloent una clàusula social al plec de condicions pel que van licitar les empreses constructores.
GALERIA D'IMATGES:
Comparteix la teva proposta

Agraïm el suport de

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram