Bones experiencies

Reforç Escolar i Integració Social (Projecte REIS)

Nom AV:
Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni (Barcelona) / FEDERACIÓ: FAVBARCELONA
Contacte:
Categoria:
Data d’inici:
01/03/2001
Municipi
Reforç Escolar i Integració Social (Projecte REIS)
EDICIÓ:

1a edició. Gener 2015

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un programa d’intervenció adreçat a nens i adolescents amb un aprofitament escolar deficient i/o amb dificultats d’integració social. Hi participen en promig una quinzena nois i adolescents (amb edats compreses entre els 7 i els 15 anys), la meitat dels quals són fills d’immigrants de primera generació. L’equip d’educadors està format per uns quinze voluntaris entre fixos i suplents, amb un ventall d’edats força gran, i en quant al gènere, està més o menys al 50%.

Les activitats educatives i formatives es realitzen durant el curs escolar dos cops a la setmana de 18 a 19,30 h. al local de l’Associació de Veïns.

L’objectiu central del projecte és ajudar a superar el retràs escolar i la marginació d’un grup de nois i noies en situació de risc. El principal eix d’actuació dels voluntaris consisteix en ajudar els nois a fer els deures, a resoldre tota mena de dubtes, a emplenar les seves llacunes formatives. Els aspectes d’integració es concreten en fomentar el respecte i la col·laboració entre els propis nanos, a l’hora que s’assumeixen petites responsabilitats.

Serveis Socials fa la derivació de casos, la coordinació amb les escoles i el seguiment i suport dels alumnes. Periòdicament es troben les educadores i les responsables del projecte per intercanviar informació: entrevistes amb els tutors de les escoles, amb les famílies..., comentar anotacions que s’han fet a les llibretes, actituds d’alguns alumnes... Per als Serveis Socials aquesta coordinació aporta un coneixement més directe i quotidià dels nens/es i les seves famílies (el que ens permet acurar més la nostra intervenció).

ENTITATS COL·LABORADORES:

Escoles i Serveis Socials fan la derivació dels casos.

PERSONES BENEFICIÀRIES:

Promig 15 / any+famílies

OBJECTIUS:

L’objectiu central del projecte és ajudar a superar el retràs escolar i la marginació d’un grup de nois i noies en situació de risc.

ACTUACIONS:

El pal de paller d’aquest projecte és el treball gratuït realitzat per l’equip de voluntaris, ensems amb la disponibilitat dels espais de l’Associació de Veïns. El principal eix d’actuació consisteix en ajudar els nois i noies a fer els deures, a resoldre tota mena de dubtes, a emplenar les seves llacunes formatives. Els aspectes d’integració es concreten en fomentar el respecte i la col·laboració entre els propis nanos, a l’hora que s’assumeixen petites responsabilitats. Els escolars reben una atenció personalitzada de part dels voluntaris.

QUÈ HEU ACONSEGUIT?

Tot i que es tracta d’una activitat modesta en termes quantitatius, ha esdevingut una experiència modèlica. Convé subratllar sobretot l’atenció personalitzada que els escolars reben de part dels voluntaris, així com el clima acollidor i familiar que es crea a les sessions de treball. També ha estat força estimulant i amb gran valor cívic la convivència intergeneracional. A més a més el projecte globalment s’ha revelat com un bon catalitzador dins les xarxes del voluntariat veïnal, i com una valuosa via indirecta per detectar determinades disfuncions socials (com casos d’absentisme escolar, alimentació deficient, maltractaments, consolidació de pandilles juvenils d’alt risc).

OBSERVACIONS?

Som totes voluntàries.

GALERIA D'IMATGES:
Comparteix la teva proposta

Agraïm el suport de

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram