Bones experiencies

Totes Som Punts liles

Nom AV:
AV Sant Antoni de Barcelona
Categoria:
Data d’inici:
Municipi
Totes Som Punts liles
EDICIÓ:

5a edició/ 30 de novembre del 2023

DESCRIPCIÓ:

 Implementació d'una xarxa estable de puntsl liles - espais segurs al barri de Sant Antoni.

ENTITATS COL·LABORADORES:
 • Federació d'associacions veïnals de Barcelona, FAVB.
 • Federeació d'entitats Calàbria 66.
 • Associació de comerciants, SAC Associació de comerciants Som Sant Antoni.
 •  Serveis Socials- educadores de carrer
 • Centre cívic Cotxerres Borrell
 • Entitat Mujeres pa'lante Entitat
 • ACESOP, dones pakistaneses
 • EAMISS, dones filipines
 • Assamblea de Joves Mercat Dominical Sant Antoni.
PERSONES BENEFICIÀRIES:

Dones, nenes i joves del barri de Sant Antoni. I altres dones que visitin el barri.

OBJECTIUS:

El principal objectiu del projecte, és consolidar una xarxa d’espais segurs i de suport per a les dones al barri de Sant Antoni, tot aprofitant el teixit comunitari i el treball amb comerços, entitats i equipaments del barri, per establir Punts Liles fixos al barri de Sant Antoni. A l’hora, el projecte té tres objectius simultanis:

-Per a les dones que estiguin patint violència masclista o de gènere: garantir un espai segur i amable, on puguin demanar ajuda, se sentin sostingudes, i sàpiguen que no estan soles

. -Cap a la societat: enviant un missatge contundent de rebuig contra tota mena de violència masclista vers les dones, és a dir, posicionant-nos públicament en contra de la violència masclista.

-Als agressors: dient-los que no es tracta de quelcom privat, normal i naturalitzat. Hi ha tota una xarxa veïnal involucrada col·lectivament per l’eradicació de les violències masclistes.

ACTUACIONS:
 • 2021: Recollida de testimonis de dones del barri (de forma anònima i voluntària) mitjançant bústies on explicaven si havien patit algun episodi de violència masclista o de gènere al llarg de la seva vida.
 • Any 2022:

Carpes de Punt Lila a festes de barri, amb l'associació Cúrcuma, fent activitats de sensibilització sobre les violències masclistes i informant sobre els serveis d'atenció a les violències masclistes a Barcelona. En aquestes Carpes de Punt Lila també es feien mapatges del barri, dirigits per una associació d'arquitectes amb perspectiva de gènere, AUGE, on les dones s'apropaven i posaven gomets de diferents colors segons la zona del barri que li aportés més seguretat o menys.

Durant el 2022 també es van dur a terme dues marxes exploratòries, on van participar més de 50 veïnes del barri, també dirigides per AUGE feminista, per detectar els punts insegurs del barri i d'aquesta manera, des de la visió comuna de totes les veïnes, pensar quins comerços, entitats o equipaments podrien ser futurs espais liles, espais segurs i de confiança per a totes les dones.

 Al novembre de 2022, vam participar al Fòrum contra les violències de Gènere, on vam tenir l'oportunitat d'explicar el projecte Totes Som Punt Lila Sant Antoni. Al mateix mes de novembre el Projecte Totes Som Punt Lila Sant Antoni va guanyar el XVII è Premi pel 25N: Sumant aliances contra el masclisme.

Durant el 2022, hem creat aliances amb altres projectes comunitaris de barri, com la visita al Punt Lila de La Marina per intercanviar experiències i bones pràctiques, o la visita al Punt Lila de les Escoles Pies, on les mateixes alumnes d'institut van voler consolidar un Punt Lila intern a l'institut.

Finalment, al 2022, també es va participar a la lectura en la concentració Prou Violències a la Plaça Sant Jaume, on es van llegir diferents testimonis personals de violències masclsites recollits al barri durant l'activitat del 25N al 2021.

Al 2023 s'ha continuat fent activitats de sensibilització al Barri de Sant Antoni, colocant Carpes de Punt Lila a les diferents festes de comerç, de cultura... Amb el Grup Motor consolidat, en el que hi formen part agents econòmics, socials, veïnals, i també tècniques de barri i de districte.

Finalment al mes de juny es va poder incorporar una tècnica del projecte, que ha ajudat a dur a terme la tercera fase del projecte: concretar quins seran els primers punts liles del barri. S'han dut a terme formacions especialitzades sobre violències masclistes i com atendre-les, de la ma de l'entitat feminista LaSal. S’ha creat el Protocol propi del projecte per detectar, atendre i acompanyar a dones en situació de violència masclista.

Hem creat el nostre propi díptic de serveis, per derivar en casos de violència masclista des de els nous punts liles, espais segurs del barri. Hem creat una exposició itinerant explicativa del projecte per poder portar-la als diferents equipaments del barri.

Finalment, el 19 d’octubre es va poder inaugurar la primera xarxa de Punts Liles, espais segurs al barri de Sant Antoni, constituïda per comerços de barri, equipaments, entitats de dones etc.

QUÈ HEU ACONSEGUIT?
 1. Consolidar la primera tanda de Punts Liles, espais segurs al barri.
 2. Formacions especialitzades en violències masclistes a moltes dones del barri.
 3. Creació d'un protocol propi Creació d'una xarxa d'entitats i de veïnes.
 4. Activitats de sensibilització del veïnat vers les violències masclistes
 5. Participació en xarxes feministes d'àmbit de ciutat i català.

 

REPTES PER ASSOLIR:

 1. Ampliar la xarxa de Punts Liles al barri de Sant Antoni.
 2. Consolidar el seguiment dels casos atesos pels punts liles.
 3. laborar amb altres barris que volen posar en marxa un projecte similar.
OBSERVACIONS?
 1. La perspectiva de gènere?

2.La sostenibilitat ambiental?

 1. L'ús social de la llengua catalana?
 2. Altres Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030? 

 

1.Perspectiva de gènere: Es tracta d’un projecte feminista, perquè treballa per la igualtat real entre homes i dones, concretament, en l’àmbit de l’eradicació de les violències masclistes i/o de gènere, en la sensibilització, identificació, derivació i reparació d’aquestes violències, per tal de poder garantir una plena ciutadania de totes les dones, fet que no aconseguirem pas fins a obtenir la plena eradicació de les violències masclistes. Aquest projecte té en consideració les diferents condicions, situacions i necessitats en que actualment viuen les dones i els homes en un sistema concret, en el sistema patriarcal, i les desigualtats de poder que això genera. Per això, Totes Som Punt Lila Sant Antoni, treballa des d’una perspectiva de gènere integral en totes les seves formes d’actuació i en totes les seves fases, des del diagnosi, passant per la planificació del projecte, l’execució i l’avaluació.

 1. Sostenibilitat ambiental: La vocalia de feminisme de l'associació veïnal ha implusat la creació de la Vocalia de ecologia i mediambient de l'associació veïnal de Sant Antoni. A les nostres activitats no fem servir material d'un sol ús, colaborem amb la cuina comunitaria del barri, per garantir el reaprofitament d'aliments.
 2. Ús social de la llengua catalana: la llengua vehicular de tot el projecte és el català.
 3. Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030:la lluita comunitària contra la violència masclista està en consonància amb molts dels 17 objectius de l'agenda 2030 perquè incideix en la pobresa, a la pau, la salut, l'educació, les desigualtats, la inclusió, les ciutats i els territoris etc.

 

OBSERVACIONS:

Aquest projecte ha nascut de les vivències de violència masclista de les veïnes, de la voluntat de fer xarxa entre la Vocalia De Dones de l'associació veïnal i la resta d'entitats i equipaments del barri, i vol ser una eina d'acompanyament comunitari, proper i de sensibilització a Sant Antoni

GALERIA D'IMATGES:
 • XVII Premi 25N de Novembre: Sumant aliances contra el masclisme.

Comparteix la teva proposta

Agraïm el suport de

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram